Khảo thí

  • KHẢO THÍ QUỐC TẾ AUTODESK

    Từ tháng 06/2020, Trung tâm phát triển phần mềm – Đại học Đà Nẵng (SDC) đã được IIG Việt Nam ủy quyền làm đơn vị khảo thí các chứng chỉ Autodesk quốc tế tại Việt Nam Hãng 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐝𝐞𝐬𝐤 đã cho ra đời các loại chứng chỉ nhằm xác minh được trình độ sử dụng phần […]

    » Xem chi tiết ...

Software Development Center
(BIM City)