Giảng viên

 • GV MAI BÁ NHẪN

  GV MAI BÁ NHẪN ✓ Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo DTC ✓ Phó giám đốc Công ty TNHH Kiến Trúc Khoa Trần ✓ Giảng viên Bộ môn dự toán tại DTC ✓ Chủ nhiệm CLB Dự Toán DTC ✓ Kinh nghiệm lập dự toán cho hơn 500 công trình giá […]

  » Xem chi tiết ...
 • GV NGUYỄN VIỆT

  GV NGUYỄN VIỆT Có nhiều năm công tác ở các vị trí thiết kế, quản lý thiết kế, quản lý thi công, điều phối BIM, đào tạo BIM Có 10 năm sử dụng các phần mềm ứng dụng BIM và 03 năm triển khai công tác đào tạo KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN […]

  » Xem chi tiết ...
 • GV TRẦN THỊ HỒNG

  GV TRẦN THỊ HỒNG Có nhiều năm công tác ở các vị trí thiết kế, quản lý thiết kế, điều phối BIM, đào tạo BIM Có 09 năm sử dụng các phần mềm ứng dụng BIM và 05 năm triển khai công tác đào tạo KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 10/2011 – 06/2015: […]

  » Xem chi tiết ...

Software Development Center
(BIM City)