Thống kê và xuất bản khối lượng

  • THỐNG KÊ XUẤT BẢNG KHỐI LƯỢNG

    Bill of Quantities (BOQ), Bill of Materials (BOM) được coi là yếu tố kinh tế quan trọng cho bất kỳ dự án nào. BOQ & BOM được chuẩn bị ở giai đoạn sơ bộ của dự án, trong đó bao gồm trong việc ước tính tổng chi phí cốt lõi công trình. Nó chứa tất […]

Software Development Center
(BIM City)