Maya

  • AUTODESK MAYA

    AUTODESK MAYA Autodesk Maya là một phần mềm hoạt hình 3D tiên tiến cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho hoạt hình, mô hình 3D, kết xuất, mô phỏng, kết cấu và sáng tác. Autodesk Maya được thiết kế đặc biệt cho các nhà sản xuất phim, nghệ sĩ vfx, nhà phát triển […]

Software Development Center
(BIM City)