Dự toán BIM - CUBICOST

  • DỰ TOÁN BIM – CUBICOST

    DỰ TOÁN BIM – CUBICOST Trong ngành xây dựng hiện nay, đa phần các công ty xây dựng vẫn đang sử dụng AutoCAD cho việc quản lý bản vẽ, song song với điều đó, việc bóc tách khối lượng sẽ được thực hiện một cách thủ công từ những bản vẽ 2D này: Lấy khối […]

Software Development Center
(BIM City)