15 ĐIỀU PHẦN MỀM REVIT CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC?

15 ĐIỀU PHẦN MỀM REVIT CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC?

Phần mềm Revit không chỉ đơn thuần giúp bạn tạo ra các mô hình 3D trực quan hay tạo một bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh. Nếu người dùng đi sâu về công nghệ BIM và khai thác triệt để sức mạnh của phần mềm Revit thì nó còn làm được nhiều hơn thế. Sau đây trung tâm xin liệt kê 15 điều mà Revit có thể làm được và khi Revit kết hợp với một số phần mềm trong BIM khác:

1. Tạo ý tưởng thiết kế công trình

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

2. Tạo hồ sơ thiết kế xây dựng theo yêu cầu của dự án

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

3. Tăng tính trực quan khi quan sát 3D, giúp hình dung thiết kế dễ dàng

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

4. Phối hợp mô hình 3D, giúp kiểm soát xung đột giữa các bên liên quan

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

5. Thống kê khối lượng, số lượng cấu kiện

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

6. Xuất mô hình giúp phân tích kết cấu

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

7. Xuất mô hình giúp phân tích năng lượng công trình

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

8. Tạo mô hình 3D diễn họa

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

9. Tạo mô hình 3D thông tin, giúp mô phỏng dự án

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

10. Tạo mô hình 3D thông tin, giúp bảo trì trang thiết bị

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

11. Tạo mô hình 3D thông tin, giúp mua sắm thiết bị

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

12. Tạo mô hình 3D thông tin, giúp quản lý bất động sản

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

13. Tạo mô hình 3D thông tin, giúp quản lý cơ sở hạ tầng đô thị

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

14. Kết hợp Point Cloud, giúp dựng hiện trạng công trình

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng

15. Kết hợp 3D Printer, giúp in mô hình 3D thực tế

học revit architecture và revit structure, revit mep tại viện tin học xây dựng


NGUỒN: 15 điều phần mềm Revit có thể làm được mà bạn chưa biết, theo GV. ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn.

  • 31 Tháng Bảy, 2020
  • Chuyên mục: Tin tức
Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Software Development Center
(BIM City)